.Net Core Web API ile Excel okuma (Excel dosyasını sunucuya kaydetmeden)

Herkese merhaba,
dosyayı sunucumuza yüklemeden excel’den veriyi nasıl okuruz ona değineceğim.

Öncelikle web apimizin controllerında POST bir method oluşturalım.Bu metodun parametresi IFromFile olmalı.

Burada IFromFile önünde yazdığımız [FromForm] ifadesiyle bu veriyi form dan alacağımızı söylüyoruz.

Artık bir dosya elimizde var, şimdi bu dosyayı nasıl açarız ona bakalım.

Öncelikle ben excel okuma işlemi için ExcelDataReader kütüphanesini kullanacağım o yüzden ilk olarak bu kütüphaneyi nuget ten yüklüyorum.

Daha sonra okuma işlemleri için controllerda oluşturduğum method a aşağıdaki kodları yazıyorum.

yapacağımız işlemler bu kadar basit, bu şekilde sunucumuza dosyayı yüklemeden açıp isteğimiz işlemi yapabiliriz.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store