Öncelikle herkese merhaba, bugün ios ortamında geliştirme yaparken (Örn. React Native veya Flutter) oluşturduğumuz uygulamayı test yapacak kişilere kolayca iletmek için kullandığımız Firebase App Distribution platformuna nasıl ipa uzantılı çıktı yükleyebiliriz onu anlatacağım.

Projenizde firebase bağlantılarını yaptığınızı varsayarak o kısımları geçiyorum. Ancak nasıl yapıldığını bilmiyorsanız bir sonraki makalemde bu konuya deyineceğim.

İlk olarak firebase console da bulunan App Distribution alanına gelelim.


“Program yazmak zor değil, kaliteli ve basit program yazmak zor” diyerek konuya direk giriyorum. 😊
B️ir programda veya algoritmada en önemli şeylerden biridir zaman. En önemlisidir demiyorum çünkü ondan da önemli olan şeyler var. Örn. doğruluk gibi. Algoritma doğru sonucu vermezse isterse 1 saniyede çalışsın isterse 10 saniyede.

Bugün algoritma analizini herkesin anlayabileceği şekilde basit örnekler üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle algoritma analizinde en çok kullanılan yöntem BigO notasyonu, bir diğer adıyla en kötü durum senaryosu.
En çok kullanılan BigO terimleri performans sırası ile;

  • O(1) -> Constant
  • O(logN) → Logarithmic
  • O(n) -> Linear
  • O(NlogN) → Linearithmic
  • O(n²) → Quadratic
  • O(c^n)→…


Bugün Golang ile yazılmış bir projeyi sunucuda nasıl çalıştırırız kısaca ona deyineceğim.

Öncelikle projemizi sunucuya yükleyelim.Daha sonra gereklilikleri yüklemek için

go mod tidy

komutunu çalıştırdıktan sonra main.go dosyasının bulunduğu dizine gelip projeyi build alalım.

go build -o webpage

NOT: Burada belirtiğimiz webpage yi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, projeyi bu isim üzerinden çalıştıracağız.

Şimdi denemek için deploy ettiğimiz projeyi çalıştıralım.Bunun için sadece projenin ismini yazmanız yeterli.
Örneğin yukardaki projeye göre ./webpage komutu.


Bugün Docker teknolojisini kullanarak full bir stack oluşturacağız.Öncelikle örnek senaryomuzda backend de Asp.net core web api, front da ReactJs, database olarak Postgresql ve bunları yayına almak için nginx kullanacağız.

Öncelikle ana klasör yapımızı oluşturalım
-db
— db.sql

-backend
— asp.net core web api projesi
— Dockerfile

-frontend
— react projesi
— Dockerfile

-nginx
— default.conf

db kasörü altında postgreSql de başlangıç tablolarını yüklemek için sql dosyası barındırıyoruz ve bu klasörü docker-compose da volume olarak ekleyeceğiz.
backend ve front altında zaten projelerin türlerini belirttim. Asp.net core projesi için canlı modda ki Dockerfile otomatik geliyor, biz development mod için bir Dockerfile yazalım ki…


Herkese merhaba,
dosyayı sunucumuza yüklemeden excel’den veriyi nasıl okuruz ona değineceğim.

Öncelikle web apimizin controllerında POST bir method oluşturalım.Bu metodun parametresi IFromFile olmalı.


Bugün son yılların yükselen teknolojisi olan Docker kullanarak bir php framework ü olan Codeigniter ı mysql ile bağlayarak local de nasıl çalıştırırız onu göreceğiz.

Öncelikle projenizin isminde bir klasör oluşturun. Ardından bu klasörün içince web ve db adından 2 klasörde daha oluşturun. Burada ki web klasörümüze codeigniter dosyalarımızı, db klasörüne ise sql kurulumu sırasında kullanacağımız sql dosyamızı atacağız. Klasörleri oluşturduktan sonra web klasörüne varsa codeigniter framework dosyalarınızı kopyalayın yoksa https://codeigniter.com/ kendi sitesinden indirip rar dan çıkan dosyaları kopyalayın. Eğer kurulum sırasında mevcut bir sql kuracaksanız mysql’e, o dosyayı db klasörüne kopyalayınız(sql uzantılı). …


Dizide bir eleman arama Javascript de en fazla yapılan dizi işlemlerindendir. Şimdi öncelikle bir dizide arama yapmak için kullanılan birkaç fonksiyonu inceleyelim.

Dizi İçerisinde Arama İşlemi

Javascript de bu işlemi yapmak için çok fazla yöntem vardır.


Herkese Merhaba. Bugün digitalocean da bulunan bir Linux sunuya LAMP droplet ile mysql kurup ardından bunu uzak bir bilgisayardan nasıl kullanırız bunu anlatıcam.

Öncelikle digitalocean dan yeni bir droplet oluşturalım. Sağ üst kısımda bulunan create butonuna tıklayıp ardından droplets i seçiniz.

Kağan Cin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store