Öncelikle herkese merhaba, bugün ios ortamında geliştirme yaparken (Örn. React Native veya Flutter) oluşturduğumuz uygulamayı test yapacak kişilere kolayca iletmek için kullandığımız Firebase App Distribution platformuna nasıl ipa uzantılı çıktı yükleyebiliriz onu anlatacağım.

Projenizde firebase bağlantılarını yaptığınızı varsayarak o kısımları geçiyorum. …


“Program yazmak zor değil, kaliteli ve basit program yazmak zor” diyerek konuya direk giriyorum. 😊
B️ir programda veya algoritmada en önemli şeylerden biridir zaman. En önemlisidir demiyorum çünkü ondan da önemli olan şeyler var. Örn. doğruluk gibi. Algoritma doğru sonucu vermezse isterse 1 saniyede çalışsın isterse 10 saniyede.

Bugün…


Bugün Golang ile yazılmış bir projeyi sunucuda nasıl çalıştırırız kısaca ona deyineceğim.

Öncelikle projemizi sunucuya yükleyelim.Daha sonra gereklilikleri yüklemek için

go mod tidy

komutunu çalıştırdıktan sonra main.go dosyasının bulunduğu dizine gelip projeyi build alalım.

go build -o webpage

NOT: Burada belirtiğimiz webpage yi siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz, projeyi bu isim…


Bugün Docker teknolojisini kullanarak full bir stack oluşturacağız.Öncelikle örnek senaryomuzda backend de Asp.net core web api, front da ReactJs, database olarak Postgresql ve bunları yayına almak için nginx kullanacağız.

Öncelikle ana klasör yapımızı oluşturalım
-db
— db.sql

-backend
— asp.net core web api projesi
— Dockerfile

-frontend
— react projesi…


Herkese merhaba,
dosyayı sunucumuza yüklemeden excel’den veriyi nasıl okuruz ona değineceğim.

Öncelikle web apimizin controllerında POST bir method oluşturalım.Bu metodun parametresi IFromFile olmalı.


Bugün son yılların yükselen teknolojisi olan Docker kullanarak bir php framework ü olan Codeigniter ı mysql ile bağlayarak local de nasıl çalıştırırız onu göreceğiz.

Öncelikle projenizin isminde bir klasör oluşturun. Ardından bu klasörün içince web ve db adından 2 klasörde daha oluşturun. Burada ki web klasörümüze codeigniter dosyalarımızı, db klasörüne…


Dizide bir eleman arama Javascript de en fazla yapılan dizi işlemlerindendir. Şimdi öncelikle bir dizide arama yapmak için kullanılan birkaç fonksiyonu inceleyelim.

Dizi İçerisinde Arama İşlemi

Javascript de bu işlemi yapmak için çok fazla yöntem vardır.


Herkese Merhaba. Bugün digitalocean da bulunan bir Linux sunuya LAMP droplet ile mysql kurup ardından bunu uzak bir bilgisayardan nasıl kullanırız bunu anlatıcam.

Öncelikle digitalocean dan yeni bir droplet oluşturalım. Sağ üst kısımda bulunan create butonuna tıklayıp ardından droplets i seçiniz.

Kağan Cin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store